ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2018 Г ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

Масивите с лавандулови насаждения на „ Добруджа Флора Ойл“ бяха обработени и подготвени за кампанията 2018г. Всички полета са култивирани и окопани, обработени с биологични торове, отговарящи на стандартите зададени от сертифициращия партньор „Аустрия Био Гаранти“. Насажденията са в отлично състояние. Благоприятните метеорологични условия спомагат за правилното развитие на лавандулата. На много полета вече се забелязва цъфтеж и буйно развитие на туфите. Ако всичко върви по начертания план и метеорологичните условия се запазят все така благоприятни, очакванията за добра реколта и високо качествено масло ще се оправдаят.

Старта на жътвата тази година се очаква да започне от самото начало на юли.