Завърши пролетната обработка на лавандуловите полета на „Добруджа Флора Ойл“

Успешно приключи пролетната обработка на лавандуловите масиви. Полетата бяха култивирани, прекопани и оплевени. Всички ниви бяха третирани механично и обоготени само с биологична тор, поради факта, че лавандуловите насаждения са регистрирани, като биологични и се спазват всички изисквания, свързани с БИО – производството.

Насажденията са в отлично състояние. По – старите насаждения са изкоренени и нивите са засяти с нови растения. Разсада, с който са засяти новите площи е от сортовете „Севтополис“, Хемус“, „Юбилейна“ и „Дружба“, характерни за насажденията на ДОББРУДЖА ФЛОРА ОЙЛ.

Машинният парк и дестилационните съоръжения преминаха техническа профилактика и имат пълна готовност за предстоящата кампания по прибиране на цвета и изваряване на маслото.